Sunday, October 11, 2020

LUẬT THUẾ CÓ ĐIỀU GÌ ĐĂC BIỆT (SBTN TEXAS VỚI GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


GSTS Khương Hữu Lộc kinh tế tài chánh luật THUẾ có điều gí đặt biệt

https://www.youtube.com/watch?v=UKxCsLmnacw&feature=youtu.be


No comments: