Wednesday, October 28, 2020

MƠ VÀ THỰC (NGUYỄN DUY TẨM)

 

MƠ VÀ THỰC


Khi gian khổ ta thích mơ hơn thực
Mơ bờ xưa mây trắng lối đi về
Mơ con bống tìm đúng bàn tay Tấm
Hạt cát bờ tang trong trắng dẫu nhiêu khê

Thời bạo lực ta thích mơ hơn thực
Tình bạn sáng trong dưới ngọn đèn mờ
Trò chào thầy cúi đầu hơi sát đất
Tiếng thước thầy gõ nhịp một bài thơ

Thời bạc ác ta thích mơ hơn thực
Vua cởi long bào đắp lạnh cho dân
Trời bão lũ thuyền quan neo đầu sóng
Mảnh áo thưng cơm cứu giúp cảnh cơ bần

Thuở ngoại xâm ta thích mơ hơn thực
Vua Quang Trung sống lại đất Tây Sơn
Những chiếc võng khiêng quân về ải bắc
Thái thú hung nô quì gối qui hàng

Biết khi nào giấc mơ thành sự thật
Khi cung đình đầy ắp lũ tham quan

NGUYỄN DUY TẨM

No comments: