Thursday, July 2, 2020

CÓ AI HIỂU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)


CÓ AI HIỂU

 

Có ai hiểu , đời người mong manh lắm

Hít vào rồi , không thở vậy là xong

Dẫu tiền cọc với những miếng vàng ròng

Đâu mang được , dù mảnh tơ sợi chỉ

Có ai hiểu, thời gian hề hề di

Thoăn thoắt như bóng câu qua cửa sổ

Chuyện tử sanh như một tấm họa đồ

Vậy nghiệp dữ , tạo chi cho phải tội

Phải lăn lóc , lặn mình qua ba cõi

Nơi âm u , nghiệp thức vẫn mang mang

Đến khi đó , dẫu muốn cũng muộn màng

Thân trả nghiệp , nhân nào thì quả đó

Có ai biết , làm thân người rất khó

Gặp Phật Pháp , được nghe lời giáo huấn

Khó hơn bọng cây nổi , ngoài biển khơi

Được thân người , sao vẫn cứ hụp trôi

Không buông bỏ , lấy gì thân an lạc

Kiếp này qua , liệu còn chút phước đức

Làm thân người , lạnh lặn hay oan khiên

Thôi xin hãy , biết tạo chút phước điền

Để còn được , gặp thời có Phật Pháp

Biết bố thí , với tâm đầy hoan hỷ

Biết cưu mang , chia sẻ những nỗi đau

Biết dừng lại, không gây nghiệp đối đầu

Vì phận người , mong manh một hơi thở

Có ai hiểu , phước bào mòn ngày tháng

Nghiệp tăng trưởng, mạng trược theo thời gian

Khi quay đầu ,ô hô lộ mang mang  ,

Tỉnh say kia, hỏi ai nào ai biết?

 

Oklahoma June 23, 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: