Tuesday, July 7, 2020

NÊN MẶC CẢ MỘT LẦN ĐẮT LẮM (NGUYỄN THỊ THANH BÌNH)


Nên mặc cả một lần đắt lắm 

 

Bán cho em trái tim của anh
Dù nhịp đập bất thường tan nát
Em mua bằng hạnh phúc mong manh
Anh cứ giao hàng rồi phiêu bạt

 

Có thể anh chỉ còn cái xác
Cân đo làm chi chuyện lời lỗ
Em hào phóng đời mình bão cát
Biếu thêm anh mộng đẹp mơ hồ

 

Mộng em đó đã tràn cực độ
Em vỡ tan rồi xin nới tay
Anh đổ lỗi tim hỏng nhiều chỗ
Em đem rọi quang tuyến mới hay

 

Thôi trả lại trái tim ái ngại
Món hàng mua một lần lỡ dại
Xin trao đủ những gì thu lấy
Em chỉ tìm mua thứ tình say

 

Dù vẫn phải đi hết vạn ngày
Em cũng trải qua hết tháng năm
Tình không say sao ấm vòng tay
Nên mặc cả một lần đắt lắm.

 

Nguyễn Thị Thanh Bình


No comments: