Thursday, April 6, 2023

RIP: BÁC SĨ CAROLINE NGUYỄN TRƯƠNG (HIỀN THÊ CỦA BS. BENJAMIN TRƯƠNG PHONG)
CVNN vừa nhận được tin buồn hiền thê của

Bác Sĩ Benjamin Trương Phong là:

 

Bác sĩ CAROLINE NGUYỄN TRƯƠNG

Nhủ danh NGUYỄN THỊ LÊ MINH

Pháp danh: THÂN MINH

Sinh ngày 21 tháng 01 năm 1952 tại SÀI GÒN, VIET NAM

 

Đã tạ thế vào sáng ngày 01 tháng 04 năm 2023 tại tư gia thuộc thành phố Arcadia, CA – USA

 

HƯỞNG THỌ 71 TUỔI

 

CVNN và toàn thể cựu HSPY, xin thành thật chia buồn cùng BS. Phong và các cháu cùng tang quyến.  Nguyện xin hương linh chị Minh sớm về cõi vĩnh hằng.

 

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần VỢ, MÁ, BÀ NỘI của chúng tôi là:

 

Bác sĩ CAROLINE NGUYỄN TRƯƠNG

Nhủ danh NGUYỄN THỊ LÊ MINH

Pháp danh: THÂN MINH

Sinh ngày 21 tháng 01 năm 1952 tại SÀI GÒN, VIET NAM

 

Đã tạ thế vào sáng ngày 01 tháng 04 năm 2023 tại tư gia thuộc thành phố Arcadia, CA – USA

 

HƯỞNG THỌ 71 TUỔI

 

Linh cửu hiện quàn tại Hua Yuan Funeral Home- Rose Hills Mortuary

3888 Workman Mill Rd. Whittier, CA. 90601

Phone (562)-699-0921

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

THỨ BẢY NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2023

8:30 AM – 9:30 AM Lễ Phát Tang, Tụng Niệm và Cầu Siêu

9:30 AM – 12:00 PM Thăm viếng và phân ưu

12:00 PM Lễ Di Quan và Lễ Hạ Huyệt

Địa điểm hạ huyệt: MISSION HILLS COURTYARD GARDEN

 

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

 

Chồng: Bác Sĩ Benjamin Quang Trương (Trương Quang Phong)

Trưởng Nam: Trương Tôn Quyền, vợ và các con

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG – XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

 

Xin liên lạc Benjamin Trương (626)-688-1703

 


No comments: