Saturday, April 1, 2023

VIỆT NAM CÓ ĐÓN ĐƯỢC CÁC "ĐẠI BÀNG MỸ" ĐẾN LÀM ĂN (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Việt Nam có đón được các 'đại bàng Mỹ' đến làm ăn?

 

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là "Việt Nam có đón được các 'đại bàng Mỹ' đến làm ăn?". Việt Nam vừa đón một phái đoàn hùng hâu nhất từ trước đến nay các tập đoàn khổng lồ Mỹ đến tìm cơ hội làm ăn. Các đại bàng Mỹ cần gì ở Việt Nam và Việt Nam cần làm gì mới thu hút được đầu tư của họ?

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQhyuUkbSOY&t=43s

No comments: