Saturday, April 1, 2023

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁC SĨ CAROL (MINH) TRƯƠNG (HIỀN THÊ CỦA BS. BENJAMIN (PHONG) TRƯƠNG VỪA RA ĐI.

 


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

 

Thukỳ vừa được anh Ngô Phấn (Cựu Trưởng Ban tổ chức ĐH Alaska) cho biết tin buồn là chị:

 

Bác Sĩ: CAROL MINH TRƯƠNG

Là hiền thê của

Bác Sĩ Benjamin (Phong) Trương

 

Vừa qua đời Ngày 1 tháng 4 năm 2023 lúc 9:30 sáng tại Los Angeles.

 

Trước một tin quá buồn, Thukỳ anh chị Ngô Phấn không biết nói gì hơn trong lúc này.  Xin thành thật chia buồn cùng BS. Phong và cháu cùng tang quyến.

 

Khi có cáo phó thì TK sẽ đăng thêm đầy đủ chi tiết cũng như phân ưu.  Xin các anh chị cầu nguyện nhiều cho linh hồn chị  BS. Carol (Minh) Trương sớm về cõi Phật.

 

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

THU KỲ & AC. NGÔ PHẤN

 

3 comments:

BinhNNguyen said...


Bình và Ngọc Dung (Bakersfield, California) thành kính chia buồn cùng BS Phong và gia đình. Xin cầu nguyện linh hồn BS Minh được về chốn vĩnh hằng.

BinhNNguyen said...

Bình và Ngọc Dung (Bakersfield, California) thành kính chia buồn cùng BS Phong và gia đình. Xin cầu nguyện linh hồn BS Minh được về chốn vĩnh hằng.

BinhNNguyen said...

Bình và Ngọc Dung (Bakersfield, California) thành kính chia buồn cùng BS Phong và gia đình. Xin cầu nguyện linh hồn BS Minh được về chốn vĩnh hằng.