Monday, May 1, 2023

CÂU HỎI VỚI NHỮNG NGÀY THÁNG TƯ (LÊ MINH SƠN)

 

Lê Minh Sơn

Câu hỏi với những ngày Tháng TưTháng Tư đi nhặt xót xa/ Nghe kinh Phật tự ngợi ca niết bàn. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Tháng Tư thương nhớ vợi vời
Dư âm ngày cũ vọng lời hồi sinh
Rêu xanh còn ngủ mái đình
em… Anh biết là tình thiết tha

Tháng Tư đi nhặt xót xa
Nghe kinh Phật tự ngợi ca niết bàn
Đời anh y bát chưa màng
Chỉ xin còn đó nồng nàn cho em

Tháng Tư nắng khóc bên thềm
Con chim giấu mỏ chẳng thèm rong chơi
Anh ra đứng dưới hiên đời
Có ai đang khóc giữa trời Tháng Tư?!

Cớ gì những sáng Tháng Tư
Nắng xuyên vòm lá màu thu héo tàn
Bàn chân qua phố vội vàng
Đâu hay viên sỏi ngậm ngàn ngày đau!

Người xưa ai viết ca dao
“Yêu nhau cởi áo… qua cầu gió bay”
Để buồn đến buổi hôm nay
Núi sông tan tác người đày đọa nhau!

No comments: