Wednesday, July 1, 2020

CHƯA VỀ THĂM LẠI (HUỲNH LIỄU NGẠN)


Chưa về thăm lại

 

tôi ở làng trên cửa biển
thuận an xóm dừa thái dương
lâu rồi chưa về thăm lại
chao ơi thương nhớ dặm trường

 

tháng năm trôi hoài trôi hủy
làng thôn chắc đã đổi nhiều
mẹ chết không về thăm được
làm con bất hiếu đủ điều

 

chị thường viết thư qua hỏi
biết em còn nhớ quê nhà
đi mô mà lâu dữ rứa
bỏ cha bỏ mẹ tuổi già

 

không biết trả lời răng nữa
về đâu chẳng biết về đâu
quê người xa xôi cách trở
tiền nong thiếu trước hụt sau

 

thời gian sao trôi nhanh quá
chị giờ ngõ trước vườn sau
em đi lấy chồng biền biệt
miếng cơm manh áo dãi dầu

 

nghĩ hoài thêm buồn thêm tủi
thôi em thôi chị đừng rầu
có xa có gần cũng vậy
đời người ai muốn thế đâu.


(2017- 2020)

Huỳnh Liễu Ngạn

 


No comments: