Friday, October 2, 2020

VÌ SAO CÓ NHỮNG TỈ PHÚ, TRIỆU PHÚ MỸ NỘP THUẾ THU NHẬP RẤT ÍT (VOA VỚI GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Vì sao có những tỉ phú, triệu phú Mỹ nộp thuế thu nhập 0 đô la, hoặc rất ít?

Trực tiếp: Câu chuyện kinh tế với GS- TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Vì sao có những tỉ phú, triệu phú Mỹ nộp thuế thu nhập 0 đô la, hoặc rất ít?”. Sau khi New York Times đưa tin ông Donald Trump nộp thuế thu nhập cực thấp, nhiều người chỉ ra rằng nhiều tỉ phú, triệu phú khác cũng như vậy. Vì sao họ có thể làm như vậy mà không sai luật? Các bạn hãy đặt câu hỏi trong phần bình luận nhé!

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/257943368837480

 


No comments: