Monday, June 13, 2022

ÁO TÍM (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 

Áo Tím


 

Áo tím em về bên xóm xưa

Rưng rưng hoa đổ lúc sang mùa

Bài thơ bảy chữ sầu hoa vỡ

Em có buồn không chuyện gió mưa?

Áo tím em về nẻo cố hương

Niềm đau ai vội rảy bên đường

Để cho cung mắt em đầy lệ

Gương ngọc ngày xưa buị vấn vương!

Áo tím thôi đành biệt cố hương

Niềm đau gửi lại mảnh trăng buồn

Nửa khuya trở giấc hồn đơn lạnh

Em khóc cùng trăng kiếp viễn phương!

 

Hàn Thiên Lương

 


No comments: