Tuesday, June 14, 2022

KHÓC CHO NGƯỜI CÒN LẠI (BẰNG SƠN)

 

Khóc Cho Người Còn Lại

 

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

 

 

Thân làm lính mang khăn tang tổ quốc

Khi ra đi chẵng biết có ngày về

Thương mẹ già hiu quạnh ở miền quê

Trời trở lạnh ai lo bề thang thuốc ?

 

Đơn vị đóng nơi tiền đồn hun hút

Khói mịt mù từ đạn pháo chiến xa

Khoé mắt con nhỏ lệ nhớ mẹ già

Dòng thơ thấm mực nhoà theo nét bút

 

Đời binh nghiệp dưới làn tên mũi đạn

Ván bài bù rồi cũng đến tên con

Chẵng buồn chi tình non nước đã tròn

Lo sợ mẹ không người thân lai vãng

 

Nợ sông núi đời trai không quản ngại

Nếu một ngày biết được cánh dù rơi

Xin mẹ đừng nhỏ lệ đượm sầu vơi

Dành nước mắt khóc cho người còn lại

 

💧💧💧💧💧💧💧💧💧

 

Khóc cho người còn lại

Bằng Sơn

No comments: