Friday, June 10, 2022

LIỆU SUY THOÁI CÓ SẮP XẢY RA? (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Liệu suy thoái có sắp xảy ra?

 

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Liệu suy thoái có sắp xảy ra?”. Ngân hàng Thế giới cảnh báo về nguy cơ suy thoái hiển hiện. Nếu điều đó xảy ra, sẽ có gì khác và giống với khủng hoảng năm 2020. 

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/3261594584123178

No comments: