Thursday, June 2, 2022

HẠT BỤI GIÓ BAY (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Hạt Bụi Gió Bay 

 

Em còn chốn cũ hay không

Biển dâu nay chắc má hồng đã phai?

Đời mau hết tháng hết ngày

Hoa màu tàn úa thôi cài tóc  xanh.

 

Mắt sầu theo bước viễn hành

Người đi đi mãi em đành bơ vơ.

Núi sông sương khói mịt mờ

Cố nhân xa khuất ngẩn ngơ cõi lòng.

 

Người đi lỡ bước long đong

Không quên bến hẹn đôi dòng lệ rưng

Niềm riêng là nỗi bâng khuâng

Thương ai dầu dãi nét xuân chóng tàn!

 

Nay mình xa cách dặm ngàn

Giữa khuya nghe vẳng tiếng đàn tương tư

Trong mơ rõ bóng quê xưa:

Áo ai phơ phất giữa mùa phượng bay.

 

Như đời hạt bụi gió bay

Biệt mù cố xứ tháng ngày phiêu linh

Thôi thì xin vẹn chữ tình:

Mãi còn thương nhớ nỗi mình nỗi ta!

 

Hàn Thiên Lương

 

No comments: