Saturday, June 18, 2022

KHÓC CHA (VŨ UYÊN GIANG)

 


KHÓC CHA

 

Trời mùa đông tâm hồn con giá lạnh

Con về đây nhưng cha đã đi rồi!

Không bao giờ còn thấy mặt cha tôi

Bao giọt lệ trào dâng trong khóe mắt

 

Lòng nghẹn ngào nhói đau như dao cắt

Chỉ vài ngày con đã mất cha yêu.

ngày xưa, cha nghiêm khắc rất nhiều

Vì mong muốn con nên người hữu dụng

 

Công ơn cha như trời cao bể rộng

Như suối nguồn tuôn chảy mãi không ngừng

Nhớ nụ cười và khuôn mặt bao dung

Ôi tiếng nói ôn tồn khi giáo dục

 

Nhớ cả những ngọn roi vì lười học

Bởi ham vui với bè bạn gần nhà…

Biết làm sao kể lại hết tình cha?

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má

Ngày hôm nay con không còn cha nữa

Tìm đâu ra hình bóng của cha tôi???

 

VŨ UYÊN GIANG

 

 

HOT TEARS FOR DAD

 

The world is in winter but colder is my inner heart;

Here I do return but from this life Dad did depart.

From now on I cannot see any longer my father's shine;

How to stop from my eyes the stream of fervid brine!

 

My inside shoots as if cut by knives, the stings gather;

Only in a few days I have lost my beloved father!

I reminisce the old days you were so formidable

Just because you wanted me to become serviceable.

 

Your immense merit was like high sky, vast ocean,

Your watercourse of love never ceased its motion.

How I recall your merciful smile and generous face,

Temperate voice when educating me in each case.

 

I even remember the rod to your good will to bend

For being work-shy festal with a neighboring friend...

Of your bosom I can't find any word that fully speaks;

Drops of choler are rolling down on my hollow cheeks.

 

From now on I do not have any more my dear Dad;

Where on earth can I find my father's image – So sad!

 

Translation by THANH-THANH

 

 


No comments: