Wednesday, June 8, 2022

NHẮN CHỒNG/ KIẾP CON NGƯỜI/ ĐỜI VẪN LÀ MƠ/ DĂN VỢ (NHIỀU TÁC GIẢ)

 


MỜI ĐỌC THƠ HỌA NHẮN CHỒNG - Thơ Nguyễn Trọng Khiêm + "KIẾP CON NGƯỜI" - Hồ Nguyễn + "ĐỜI VẪN LÀ MƠ" - Tam Hùng

BÀI HỌA 

NHẮN CHỒNG


Dẫu mà chung bước : tay săn ảnh

Hoặc giã sánh đôi : gã nát thơ

Chuyện ấy của tui, tui liệu trước

Phiền ông đừng xía...tiếp mà mơ.

12/5/2022

Nguyễn Trọng Khiêm

 

Bài Họa

KIẾP CON NGƯỜI

 

Cạn ly rượu nhấp, gã bơ vơ:

“Mai có chết đi chẳng cúng thờ.

Mặc kệ xác thiêu tung biển cuốn,

Đừng lo lễ đám tốn hao chờ.

Xuống đời thân tạo do trần đất,

Bỏ thế thi hài rả …thảnh thơ.

Men bốc cũng lần theo khói tỏa,

Kiếp người nghĩ lại khác chi mơ!”.

 

HỒ NGUYỄN (12-5-2022)

 

********************

ĐỜI VẪN LÀ MƠ

 

Đời vẫn đẹp đừng nghĩ vẩn vơ

Tử sinh định bởi đấng ta thờ

Tương lai chẳng biết sao mà đợi

Định mệnh không hay chớ có chờ

Tháng tháng bóng hình lưu lại ảnh

Ngày ngày tâm sự chép vào thơ

Ngày mai dẫu biết là ngày cuối

Vẫn cứ xem đời tựa giấc mơ

 

TAM HÙNG

 

DẶN VỢ

Đi viếng tang về nghĩ vẩn vơ,

Nếu anh "mất trước", em đừng thờ.

Hỏa thiêu gọn lẹ, đâu cần đợi,

Tống táng lôi thôi, lại phải chờ.

Chớ dại hòa duyên, tay "sính ảnh",

Chẳng khờ tái giá, gã "mê thơ".

Hắn không thực tế, còn gàn dở,

Và sống như người, trong cõi mơ.

NHẤT HÙNG

HỌA: KIẾP CON NGƯỜI

Cạn ly rượu nhấp, gã bơ vơ:

“Mai có chết đi chẳng cúng thờ.

Mặc kệ xác thiêu tung biển cuốn,

Đừng lo lễ đám tốn hao chờ.

Xuống đời thân tạo do trần đất,

Bỏ thế thi hài rả …thảnh thơ.

Men bốc cũng lần theo khói tỏa,

Kiếp người nghĩ lại khác chi mơ!”.

HỒ NGUYỄN (12-5-2022)


No comments: