Wednesday, June 8, 2022

MẤY NHỊP CẦU (LƯU TRỌNG HỒ)

 Lưu Trọng Hồ

Mấy nhịp cầu 

 

Ở đây sông rạch sao nhiều quá

Đường đến nhà em mấy đoạn cầu?

Em bảo cầu tre năm bảy nhịp

Anh đến chơi, đường không mấy xa…

Anh đến đây rồi, đâu bóng ai?

Ủa sao chỉ có gió heo may

Hàng cau xơ xác như thầm nhắc

Bom đạn nơi nầy, anh có hay?

Anh đứng lặng câm giữa chốn nầy

Mà nghe trong dạ gió mưa bay

Có ngôi mộ mới như thầm trách

Bom đạn qua rồi, anh mới hay!

Anh những rong chơi tận chốn nào

Ngờ đâu bom đạn nát thương đau

Quê em sông rạch sao nhiều quá

Đường đến từ đây gẫy nhịp cầu!


No comments: