Tuesday, June 7, 2022

YÊU ĐỜI, YÊU THƠ (TRẦN QUỐC BẢO)

 


Yêu Đời, Yêu Thơ


Tâm hồn chìm đắm mộng mơ,

Tôi say sưa viết bài thơ yêu đời!

Dù thân, bèo dạt mây trôi.

Thì tôi vẫn trọn một đời yêu thơ!

 

Từng phen họan nạn nguy cơ,

Vịn thơ trỗi dậy, bên bờ nhân sinh.

Từng đêm sa mạc, u minh,

Thơ là tiếng Mẹ, ru mình ban sơ!

 

Duyên tình bằng hữu qua thơ,

Cố nhân, nào đã bao giờ gặp nhau!

Thế mà ý hợp tâm đầu,

Gửi trao xướng họa, những câu bất ngờ!

 

Tâm còn mộng, hồn còn mơ,

Tôi còn trân trọng, yêu thơ yêu đời!

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia


No comments: