Wednesday, June 1, 2022

TRÔNG VỜI ÁO TIỂU THƯ (NGUYỄN VŨ SINH)

 

Nguyễn Vũ Sinh

  

TRÔNG VỜI ÁO TIỂU THƯ

Ngày xưa còn đi học
Trông vời áo tiểu thư
Dải lụa thơm nguyên khiết
Bay vương cả hương người.


Áo trắng màu tinh khôi
Bờ vai buông tóc xõa
Tan học về qua ngõ
Như mây trắng góc trời.


Ta về bên núi đồi
Xa rồi hàng phượng vĩ
Bút nghiên và cặp vở
Tuổi học trò ngây thơ.


Trời Tây nguyên mơ hồ
Đêm hỏa châu mắt đỏ
Ngỡ trăm dòng lệ nhỏ
Rơi trên lá ngàn khô.


Trông vời áo tiểu thư
Bây giờ nghe xa lắm
Chỉ thấy trời mây trắng
Bay qua cõi đời hư.

 


(Trích bản thảo "Thơ Cho Ngày Xanh")
Hocbato-25-4-2022
NGUYỄN VŨ SINH.

 

No comments: