Saturday, June 4, 2022

CÁO VÀ NHÍM (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Cáo Và Nhím


Con Cáo cố lội qua sông

Khó khăn bầm dập với dòng nước sâu

Vào được bờ, sức còn đâu

Bầy ruồi hút máu đến bâu trên người

Cáo thì đã đuối sức rồi

Không thể chạy trốn đám ruồi nhặng kia.

 

Tình cờ con Nhím đi qua

Thấy tình trạng Cáo quả là hiểm nguy

"Hãy để tôi đuổi chúng đi

Lũ ruồi hút máu còn gì thân anh."

 

Cáo rằng "Hãy để chúng ăn

Chúng đã no bụng chẳng cần đuổi đi

Nếu đuổi lũ ruồi này đi

Lũ khác ùa đến còn gì thân tôi."

 

Thà rằng chịu chút đau thôi

Mạo hiểm có thể tiêu đời biết đâu.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 16 tháng 4 năm 2021)


No comments: