Friday, June 24, 2022

MỸ TĂNG LÃI SUẤT - NHỮNG MỤC TIÊU VÀ HỆ QUẢ (VOA-GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Mỹ tăng lãi suất - những mục tiêu và hệ quả

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Mỹ tăng lãi suất - những mục tiêu và hệ quả”. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mới đây tăng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm phần trăm. Việc này nhắm đến những mục tiêu gì và có các tác động ra sao đến Mỹ, thế giới, bao gồm cả Việt Nam?

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/1234757870667820

 No comments: