Wednesday, June 22, 2022

NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÝ TƯỞNG (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Người Đàn Ông Lý Tưởng

Ông nhà giàu kia một hôm

Thấy người nghèo nọ bên đường ăn xin

Một trăm đô-la cho liền

Và rồi hỏi thử dùng tiền ra sao:

“Tiền này ông dùng thế nào

Có đi cờ bạc nơi nào hay không?”

Người nghèo liền nói: “Thưa ông

Cả đời cờ bạc tôi không lần nào.”

Hỏi: “Đem nhậu nhẹt hay sao?”

Rằng: “Chưa từng tốn đồng nào rượu bia.”

Hỏi: “Chắc bao gái chứ gì?”

Rằng: “Chuyện gái gú tôi thì chẳng ham.”

Hỏi: “Chắc mê thuốc lá thơm?”

Rằng: “Không hút thuốc, chỉ cơm no lòng.”

Người giàu nghe qua rất mừng:

“Vậy mời ông hãy đi cùng với tôi

Tôi đưa ông gặp một người

Và người đó chính vợ tôi đấy mà

Để cho bà ấy biết là

Đàn ông lý tưởng khác ta những gì

Tứ Đổ Tường chẳng thích chi

Thì chỉ có nước là đi ăn mày.”

Ai cũng từng đọc chuyện này

Cũ mèm nhưng vẫn thấy hay như thường

Có người tên Mao Tôn Cương

Thuộc loại Cương ... ẩu, vẫn thường bàn ngang

Cho rằng chuyện này rõ ràng

Xem ra đáng xếp vào hàng chuyện hay

Rằng hay thì cũng thấy hay

Hỏi: "Quý bà thấy chuyện này ra sao?"


Bùi Phạm Thành

(ngày 8 tháng 4 năm 2022)

Chú thích:

Ngẫu hứng sau khi đọc câu chuyện trên trang mạng xã hội.


No comments: