Wednesday, June 15, 2022

RA ĐI KHI TRỜI CHƯA LẠNH (LÊ TẤN DƯƠNG)

 


RA ĐI KHI TRỜI CHƯA LẠNH

 

Thơ Lê Tấn Dương

 

Tháng Tư gợi nhớ tàn chinh chiến

Ngựa đã lìa đàn, chim đã bay

Đất đá nhớ thương mùi rêu cũ

Có biết đêm về, tận cùng đắng cay

 

Em, người thục nữ hồng má phấn

Đừng ngại đêm dài, cơn tỉnh, say

Hãy tiếp giùm ta, ôn chuyện cũ

Chuyện sa trường, da ngựa bọc thây

 

Chuyện của sơn hà dày quá khứ

Lửa cháy tan hoang bốn góc trời

Ta khóc miền Nam, thương đất nước

Máu đào, xương trắng, bạn bè ơi !

 

Rời bến quê nhà biền biệt xứ

Bao năm qua quên tiếng Mẹ cười

Tim ta nhỏ xuống màu huyết lệ

Giải nỗi oan khiên một kiếp người

 

Đêm lạnh, canh dài, sầu quan ải

Chưa cạn hồ trường đã ngất say

Năm xưa gãy kiếm, rời chiến mã

Chớp bể mưa nguồn, phận rủi may

 

Ra đi thuở ấy trời chưa lạnh

Tây Bắc giờ đây… tuyết… giá… bay…

 

Mùa đông xứ tuyết, 2022


No comments: