Thursday, June 2, 2022

TRỜI MƯA ĐI PHÁT BÁO (GIANG HỮU TUYÊN)

 


“Trời Mưa Đi Phát Báo” 

của Giang Hữu Tuyên 

 

“Chiều ngã năm đường năm bảy ngã.

 Ngã nào cũng ướt giọt mưa rơi.

Bao mùa mưa đã im giông bão. 

Sao nước Trường Giang vẫn khứ hồi.

 Mười ấy năm làm tên phát báo. 

Lòng buồn theo thành quách xa xưa.

 Những trang tin dội từ quá khứ. 

Rớt ngập ngừng cùng những hạt mưa.

 Mưa lót ngót, đời loi ngoi mãi.

 Sáng chưa đi, chiều lại mưa về.

 Mưa ngả năm, từ năm bảy ngả.

Ngả nào cũng mưa và mưa thôi. 

Xấp báo trên tay vừa ướt hết.

 Vậy mà cứ đứng dưới mưa bay. 

Hình như những mùa mưa thuở trước.

 Đang về làm ướt trái tim ai”…

No comments: