Monday, June 20, 2022

GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC VỚI TÌNH HÌNH KINH TẾ MỚI NHẤT SẼ RA SAO? (SBTN TEXAS)

 


GSTS Khương Hữu Lộc với tình hình kinh tế mới nhất sẽ ra sao ?

  

GS TS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình kinh tế nước Mỹ có thể xẩy ra hay không ,nếu xẩy ra thì ước Mỹ sẽ như thế nào ???

 

https://www.youtube.com/watch?v=1O6_9A3hTLw

No comments: