Thursday, June 2, 2022

BIỂN MƠ (BẰNG SƠN)

 
Biển Mơ 

♦️♦️♦️🍂🍂🍂🍂🍂🍂♦️♦️♦️ 

Biển thầm mơ được hôn lên làn tóc

Kề vai để em tâm sự suốt đêm dài

Quên muộn phiền chẳng nghĩ đến ngày mai

Khi thức giấc người đi không trở lại

 

Biển muốn nắm bàn tay nhưng ngần ngại

Sợ vô tình em ngỡ thuỷ triều dâng

Nên âm thầm biển chỉ đứng lặng câm

Nhìn sóng vổ thét gào lời than thở

 

Dù đã biết không tròn câu duyên nợ

Biển vẫn là người tình giữa đại dương

Để khí buồn em trút nỗi nhớ thương

Tuôn dòng lệ không tìm ra nước mắt

 

Biển hạnh phúc gần em trong khoảnh khắc

Rồi xa nhau em như lá thu sầu

Hè tan dần theo từng hạt mưa ngâu

Mơ ngọn gió trả em về với biển

 

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ 

Bằng Sơn

No comments: