Monday, June 27, 2022

RƯNG DÒNG THƠ LỆ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 

Rưng Dòng Thơ Lệ

 

Lang thang mây trắng màu luân lạc

Trọn nỗi tình xa kín giữa lòng

Sương gió bạc đời sầu đất khách

Nghìn trùng mắt lệ nỗi chờ trông!

 

Ta lặng nhớ ngược dòng ký ức

Thương người đi nằm lại sa trường

Tiếng võng đưa đêm trường thao thức

Lời ca dao chinh phụ ru buồn!

 

Cớ sao ai dựng sầu thiên cổ

Khiến lệ trần gian  chẳng tắt dòng

Trên bước đời lấp trùng dâu biển

Người giang đầu khóc kẻ cuối sông!

 

Cõi đi  về  râm rang tiếng khóc

Chiều nghĩa trang ai đứng bên mồ

Nhớ thuở nào lời vàng tiếng ngọc

Nay não lòng hoang vắng bơ vơ!

 

Đành kiếp nhân sinh buồn tan họp

Chừng như sóng gió giữa lòng đau

Mãi soi dấu cũ tìm tri kỷ

Im quá không ai đáp nửa  lời!

 

Ta  bước theo đường xa gió bụi

Thơ đọc nghêu ngao thiên cổ sầu

Đau cảnh nỗi đời sinh diệt mãi

Rưng dòng thơ lệ đến ngàn sau!

 

Hàn Thiên Lương
No comments: