Friday, June 17, 2022

MỎI BƯỚC THA HƯƠNG (LÝ ĐỨC QUỲNH)

 


MỎI BƯỚC THA PHƯƠNG

 

Chiều thơm rảo lối hoàng hoa

Thinh nhìn gấm vóc lụa là non sông

Nhớ quê gió nội hương đồng

Vòm nôi tuổi bé ru lòng mãi thôi

 

Sơn ca tiếng hót vang trời

Tầng xanh hút mắt vợi vời không em

Tàn xuân hồn bướm mơ tiên

Theo mùi hương cũ tìm em một mình

 

Núi rừng in bóng tinh binh

Niềm xưa khắc khoải mộng chinh phu tàn

Sầu nghe chim Việt cành Nam

Vời trông biển thẳm sóng tràn dâng cao

 

Dằn lòng một khúc ca dao

Những khi máu đỏ lịm đau da vàng

Tha phương bước mỏi trăm đường

Thầm mong một nẻo về thương cội nguồn…

Lý Ðức Quỳnh

No comments: