Monday, June 13, 2022

TÌM HOÀI CHẲNG GẶP NHAU (ĐẶNG PHÚ PHONG)

 Đặng Phú Phong

Tìm hoài chẳng gặp nhau


 

em phù thủy ngôn từ

đói đời anh vụng dại

nợ tình vương trên áo

giặt hoài vẫn chưa phai

tình nghiêng bốn lăm độ

góc khuất hầm hố sâu

đường cong xô đồi cát

hạnh phúc đến từ đâu?

tôi mê hoang một bận

mưa thương cánh đồng thu

con ong vàng mạnh mẽ

ôm mãi phấn dã quỳ

đời nghiêng bốn lăm độ

chẳng biết xuống hay lên

con đường xếp cánh quạt

em nghiêng thêm bội phần

nghiêng em hay nghiêng dốc

đường chẳng biết về đâu

cứ để mình lăn mãi

rồi sẽ biết về đâu

tôi thi gan với gió

em chân sáo cùng đời.

tình yêu như đòn bẩy

tìm hoài chẳng gặp nhau.


No comments: