Tuesday, June 21, 2022

BÀI THƠ CHỮ S (CHÚC TRẦN)

 

BÀI THƠ CHỮ S

 

Sơn thuỷ đẹp lạ lùng danh

Sông núi ngàn năm văn hiến

Siêu văn hiến nhất vùng biển

Sài gòn hòn ngọc Viễn đông

S bản đồ hình chữ giống

So sánh năm châu dư chí địa

Sao có nước như thế kia

Sườn Trường sơn lá chắn bia

Sông từng tỉnh chảy ra biển

Sa phù bồi đắp mọi miền

Sống nông nghiệp nuôi dân lớn

Sáng linh lan thấy đẹp hơn

Siêu nước nhỏ...anh hùng to

Sông núi muôn đời gìn giữ

Sau bao mùa chinh chiến lo

Sẵn sàng xây dựng đổi thay

Sao cho kịp năm châu thấy

Sáng rạng ngời một Việt Nam

 

CHÚC TRẦN

 


No comments: