Monday, June 27, 2022

DẤU BINH LỬA (BẰNG SƠN)

 

Dấu Binh Lửa

 

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

  

Nốt nhạc buồn ai gieo trên cung phím

Để ve sầu cùng reo tiếng hè sang

Áo thư sinh xếp gửi lại cho nàng

Đời binh nghiệp khoác lên màu áo trận

 

Dòng lưu bút viết giữa mùa phượng thắm

Giã từ em anh cất bước lên đường

Kiếp phiêu bồng mang nhiệt huyết quê hương

Nợ sông núi hai vai đành lỗi hẹn

 

Cùng bạn hữu đêm nay ta cạn chén

Đề rồi mai mỗi đứa một phương trời

Kẻ tiền đồn người thuỷ thủ ra khơi

Đêm giá lạnh ôm chiến hào phòng thủ

 

 

Hè năm ấy trang sử hùng bất hủ

Từ Đông Hà Quãng Trị hướng về nam

Quê hương ơi trong khói lửa điêu tàn

Còn in dấu anh hùng thời binh lửa

 

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

 

Bằng Sơn

 

No comments: