Wednesday, June 8, 2022

ÁO TRẮNG HỌC TRÒ (BẰNG SƠN)

 

Áo Trắng Học Trò

 

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

 

Dòng lưu bút vài hàng em viết vội

Áo trắng ơi thôi nhé xin giã từ

Cánh phượng hồng ghép giữa những trang thư

Nhìn hoa thắm luyến thương thời cắp sách

 

Hè đã đến nắng ươm vàng ánh mắt

Trống trường tan man mác tiếng ve sầu

Tuổi học trò mãi mãi vẫn in sâu

Vào ký ức tháng năm dài thơ ấu

 

Từng dòng chữ thiết tha lời yêu dấu

Nét nhẹ bay như tà áo học trò

Lấm tấm vài giọt nước mắt âu lo

Cho số phận ngày mai kỳ thi tới

 

Tạm biệt nhé rồi đây người mỗi lối

Ve sầu ơi sao cất tiếng não nề

Trên đường về từng gót bước lê thê

Như nuối tiếc dư âm thời áo trắng …

 

🌸🌸🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌸🌸

 

Bằng Sơn

 


1 comment:

Anonymous said...

Cool 🥰